StudieXtra Doetinchem

Het (voortgezet) onderwijs vraagt veel van haar leerlingen op het gebied van verschillende studievaardigheden. In het jonge (puber)brein zijn deze vaardigheden vaak nog onvoldoende ontwikkeld. Dat kan problemen opleveren bij het leren. (Huiswerk)begeleiding van StudieXtra kan dan uitkomst bieden.

Bij ons kunt u terecht voor professionele ondersteuning bij het maken en leren van huiswerk. Zo is er ruime aandacht voor plannen van taken, leren leren (samenvatten, woordjes leren, enz), overhoren en het volgen van studieresultaten. Daarbij wordt expliciet rekening gehouden met de behoeften van de leerling.

Passend Advies

StudieXtra in Doetinchem geeft passende adviezen, begeleiding en training en scholing aan ouders, leerlingen/studenten, docenten, intern begeleiders en (zorg)decanen met vragen en problemen t.a.v. studie en onderwijs.

Specialisaties: autisme, ad(h)d, beelddenken en faalangst.

StudieXtra is onderdeel van EDUKOMPAS – een netwerk van specialisten in jeugdzorg en onderwijs – waardoor het mogelijk is u advies te geven over adequate begeleidingsmogelijkheden.