06 – 30 36 62 14|info@studiextra.nl
StudieXtra Doetinchem 2017-07-26T10:53:54+00:00

StudieXtra Doetinchem

Het reguliere onderwijs is de laatste jaren sterk in ontwikkeling. Aan leerlingen en studenten worden, sinds de invoering van het adaptief onderwijs, de 2e fase in het VO en het competentiegericht onderwijs in het MBO, steeds hogere eisen gesteld. Vooral op het gebied van zelfstandigheid, samenwerking, studievaardigheden, planning en organisatie lopen jongeren regelmatig vast. Ook van leerkrachten/docenten wordt steeds meer gevraagd als het gaat om het omgaan met en onderwijs geven aan leerlingen en studenten met zeer uiteenlopende onderwijs- en zorgbehoeften. Het passend onderwijs betekent een verzwaring van deze taak.

Passend Advies

StudieXtra in Doetinchem geeft passende adviezen, begeleiding en training en scholing aan ouders, leerlingen/studenten, docenten, intern begeleiders en (zorg)decanen met vragen en problemen t.a.v. studie en onderwijs.

StudieXtra is onderdeel van EDUKOMPAS – een netwerk van specialisten in jeugdzorg en onderwijs – waardoor het mogelijk is u advies te geven over adequate begeleidingsmogelijkheden.